Thursday, March 18, 2010

Mesyuarat Agung PIBG 2010

Pendaftaran & Ketibaan Ibu Bapa Murid

Kata-Kata Aluan Daripada Pengerusi PIBG Sekolah


Jamuan Makan Antara Guru & Ibu Bapa

Pemilihan Ahli Jawatan Kuasa Baru

Gambar Guru Dengan Ahli PIBG Sekolah


Mesyuarat agung PIBG ini di lakukan pada setiap tahun bertujuan melicinkan operasi dan pengerusan sekolah di antara guru dan ibu bapa murid. Persatuan PIBG sekolah merupakan pihak perhubungan yang paling rapat diantara guru dengan ibu bapa. Di samping itu juga, dapat berkongsi masalah yang di hadapi pelajar serta dapat mempertingkatkan mutu dan pembelajaran murid di masa akan datang.

Saturday, February 20, 2010

Hari Anugerah Cemerlang Murid 2009

Pelbagai aturcara dimuat di dalam majlis ini, dimana melibatkan semua murid dan guru sekolah

Upacara Pembuka Majlis Hari Anugerah Cemerlang

Hari Kecemerlangan Pelajar Di Rasmikan Oleh Y.B Dun Linggi

Antara Persembahan-Persembahan Murid

Upacara Penyampaian Hadiah Pada Murid

Falsafah Pendidikan Negara

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu berpengetahuan., bertrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan keupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.